SAGAN (1997) - Pale Blue Dot

13.12.2020

ČESKÝ PŘEKLAD (M. MINÁŘ)

Pohleďte znovu na tu tečku. Ta tečka - to je zde. Ta tečka - to je domov. Ta tečka - to jsme my. A na té tečce každý, koho milujete, každý, koho znáte, každý, o kom jste slyšeli, všechny lidské bytosti, které kdy existovaly, prožily své životy na této tečce. Ta tečka je souhrn veškeré naší radosti a našeho utrpení, tisíců sebevědomých náboženství, ideologií a ekonomických doktrín, všech lovců a sběračů, všech hrdinů i zbabělců, všech tvůrců i ničitelů civilizací, všech králů i pastýřů, mladých zamilovaných párů, všech matek a otců, nadějných dětí, vynálezců a objevitelů, všech učitelů morálky, všech zkorumpovaných politiků, všech "superstar", všech největších leadrů, všech svatých i všech hříšníků. Vše, co se odehrálo v dějinách našeho rodu, odehrálo se zde - na smítku prachu zavěšeném ve slunečních paprscích.

Země je velmi malým jevištěm v nesmírném kosmickém prostoru. Pomyslete na nekonečné krutosti, kterými obyvatelé jednoho koutku tohoto pixelu podarovali stěží rozlišitelné obyvatele jiného koutku tohoto pixelu. Jak častá jsou mezi nimi nedorozumění, jak dychtiví jsou zabít jeden druhého, jak vroucí jejich nenávist. Pomyslete na všechny ty řeky krve prolité všemi těmi generály a císaři jen kvůli tomu, aby se slavně a triumfálně stali momentálními vládci zlomku této tečky.

Všechny naše pózy, naše vybájená sebedůležitost, naše iluze, že nám náleží nějaké privilegované postavení ve Vesmíru, jsou zpochybněny a přezkušovány tímto bodem bledého světla. Naše planeta je osamělým smítkem v obrovské obklopující kosmické temnotě. Není žádný náznak, že by nám v této naší zapomenutosti, ve vší této nesmírnosti, mohla odněkud přijít pomoc, jež by nás zachránila před námi samými.

Země je dosud jediným známým světem opatrujícím poklad života. Není žádné místo, alespoň v blízké budoucnosti, kam by mohl náš druh emigrovat. Navštívit, to ano. Usadit se, zatím ne. Ať se nám to líbí, nebo ne, nyní je Země tím jediným místem, kde musíme utvářet své bytí.

Bylo řečeno, že astronomie je pokořující a charakter povznášející záležitost. Není snad žádná lepší ukázka pošetilosti a domýšlivosti lidských záměrů, než tento vzdálený obrázek našeho maličkého světa. Pro mne je však podtržením naší odpovědnosti chovat se jeden k druhému s větší laskavostí a zachovat a opatrovat tuto bledě modrou tečku, jediný domov, který jsme dosud poznali.