Rozhodla jsem se vystoupit z komfortní zóny, abych šla neprobádanou cestou osobního fundraisingu skrze můj transparentní účet. Finanční rezervy jsem zcela vyčerpala ale chci pokračovat ve všem, co se mi rodí pod rukama a kooordinovat nejen svobodnou FB platformu Společně to dáme - dobrovolníci, ale i další aktivity a nápady, se kterými se na mne lidé obrací. Postupně by se mi mohlo podařit nalézt systém, který pomůže i mým následovníkům nebo lidem, kteří jsou, či budou v týmu kolem mne. 

Pokud mám tedy Vaši podporu a líbí se Vám moje aktivity, prosím o jakýkoliv Váš /pravidelný/ ;-) finanční příspěvek na transparentní účet vedený na mé jméno s číslem: 2901453276 / 2010 (Fio banka). Sledovat pohyby můžete zde: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2901453276

Mým cílem je pozitivně přispět ke kultivaci veřejného prostoru a to i na sociálních sítích. Chci pomáhat všude tam, kde cítím nedostatek komunikace, spolupráce a informovanosti a podporovat odvahu lidí v místech, kde se probouzí občanská společnost.

Základní hodnotou je pro mne svobodný člověk ve svobodné společnosti, protože lidská práva a svobody jsou klíčovou součástí našeho ústavního pořádku. Záleží mi na tom, aby Česká republika zůstala v Evropské unii a odmítám veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti, stejně jako odmítám diskriminaci vůči sexuálním menšinám. Klíčové jsou pro mne tyto pojmy: občanská pospolitost, demokracie, solidarita, právní stát a rovné příležitosti pro všechny. 

Není nic, co by zastavilo myšlenku, jejíž čas nadešel. Viktor Hugo                              

Memorandum o koordinaci dobrovolnických aktivit ze dne 17. 6. 2018 // Praha

Vycházeje ze společného přesvědčení o nutnosti aktivní koordinace dobrovolnických aktivit a zdůrazňujíce význam úzké spolupráce dobrovolníků v celé České republice na budování sebevědomé občanské společnosti, jsme se rozhodli vytvořit (neformální) institut koordinátora dobrovolníků Společně to dáme. Cílem koordinace je využití mimořádného potenciálu dobrovolníků ze všech regionů ČR, avšak bez nutnosti institucionalizovaného uskupení (např. spolku) a za předpokladu, že i nadále bude poskytnut všem členům stejný prostor k realizaci dobrovolnických aktivit.

Úkolem koordinátora bude pravidelně sledovat aktivity naší skupiny a aktivity spolupracujících, spřátelených i ostatních organizací, informovat nás o posunech a vývoji jednotlivých projektů a trendů v oblasti občanského aktivismu. Koordinátor se bude také podílet na vytváření a informování o akcích, ke kterým se mohou dobrovolníci připojit. K tomu, aby koordinátor skupiny efektivně a plnohodnotně fungovat, je nutné najít zdroj financování pro jeho činnost, a to dohodnutou částkou 25.000 Kč měsíčně. Zdrojem financí se stanou dobrovolné pravidelné příspěvky členů skupiny Společně to dáme, kteří si uvědomují, že koordinační činnost je náročná a nelze bez ní efektivně spolupracovat na celorepublikové úrovni.

Na setkání dobrovolníků byla výkonem koordinátorské funkce pověřená paní Veronika Vendlová a to na dobu jednoho roku.

Profesní zkušenosti:

V letech 2008 - 2014 jsem byla ředitelkou Hlavní kanceláře politického hnutí Starostové a nezávislí. Před tím zaměstnána v komerčním i neziskovém sektoru. Od roku 2011 do konce října 2013 jsem vykonávala mandát neuvolněné radní za STAN v Odoleně Vodě. Od března jsem 2014 působila v nově vzniklém spolku Činoherák Ústí jako tisková mluvčí a od srpna pak vedla úspěšnou volební kampaň platformy PRO! Ústí. Dobrovolnicky jsem se zapojila do FB iniciativy Společně to dáme a Milion chvilek pro demokracii a mnoha dalších aktivit.

komerční sektor: obor polygrafie, obchodní pozice například ve společnostech Repro International, Svět tisku, nebo Xerox ČR. 

politika (aparát): ředitelka hlavní kancelář Evropských demokratů Jana Kasla, asistentka Jany Hybáškové - poslankyně EP, ředitelka hlavní kanceláře STAN, správa FB TOP 09, kampaně, organizace, marketing, komunikace

politička: zastupitelka a neuvolněná radní - Odolena Voda

nevládní nebo dobrovolnické organizace: Nadace OSF Praha, Otevřená společnost, o. p. s., Fórum pro integraci (projekty zaměřené na sociální začleňování), Činoherák Ústí, Milion chvilek, Společně to dáme.

"Žiji obyčejně neobyčejný život na vesnici v Českém ráji, máme s mužem dvě děti a 3 kocoury. ;-)"