Mým cílem je pozitivně přispět ke kultivaci veřejného prostoru a to i na sociálních sítích. Chci pomáhat všude tam, kde cítím nedostatek komunikace, spolupráce a informovanosti a podporovat odvahu lidí v místech, kde se probouzí občanská společnost.

Základní hodnotou je pro mne svobodný člověk ve svobodné společnosti, protože lidská práva a svobody jsou klíčovou součástí našeho ústavního pořádku. Záleží mi na tom, aby Česká republika zůstala v Evropské unii a odmítám veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti, stejně jako odmítám diskriminaci vůči sexuálním menšinám. Klíčové jsou pro mne tyto pojmy: občanská pospolitost, demokracie, solidarita, právní stát a rovné příležitosti pro všechny. 

Není nic, co by zastavilo myšlenku, jejíž čas nadešel. Viktor Hugo                              

Profesní zkušenosti:

V letech 2008 - 2014 jsem byla ředitelkou Hlavní kanceláře politického hnutí Starostové a nezávislí. Před tím zaměstnána v komerčním i neziskovém sektoru. Od roku 2011 do konce října 2013 jsem vykonávala mandát neuvolněné radní za STAN v Odoleně Vodě. Od března jsem 2014 působila v nově vzniklém spolku Činoherák Ústí jako tisková mluvčí a od srpna pak vedla úspěšnou volební kampaň platformy PRO! Ústí. Dobrovolnicky jsem se zapojila do FB iniciativy Společně to dáme a Milion chvilek pro demokracii a mnoha dalších aktivit.

Komerční sektor: obor polygrafie, obchodní pozice například ve společnostech Repro International, Svět tisku, nebo Xerox ČR. 

Politika (aparát): ředitelka hlavní kancelář Evropských demokratů Jana Kasla, asistentka Jany Hybáškové - poslankyně EP, ředitelka hlavní kanceláře STAN, správa FB TOP 09, kampaně, organizace, marketing, komunikace

Politička: zastupitelka a neuvolněná radní - Odolena Voda

Nevládní nebo dobrovolnické organizace: Nadace OSF Praha, Otevřená společnost, o. p. s., Fórum pro integraci (projekty zaměřené na sociální začleňování), Činoherák Ústí, Milion chvilek, Společně to dáme.

"Žiji obyčejně neobyčejný život na vesnici v Českém ráji, máme s mužem dvě děti a 3 kocoury. ;-)"