Mým cílem je pozitivně přispět ke kultivaci veřejného prostoru a to i na sociálních sítích. Chci pomáhat všude tam, kde cítím nedostatek komunikace, spolupráce a informovanosti a potenciál to změnit. Podporovat odvahu lidí v místech, kde se probouzí a nebo už probudila občanská společnost a pomoci jim k vytrvalosti a udržitelnosti.

Základní hodnotou je pro mne svobodný člověk ve svobodné společnosti, protože lidská práva a svobody jsou klíčovou součástí našeho ústavního pořádku. Záleží mi na tom, aby Česká republika zůstala v Evropské unii a odmítám veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti, stejně jako odmítám diskriminaci vůči sexuálním menšinám. Klíčové jsou pro mne tyto pojmy: lidskost, empatie, velkorysost, nadhled, občanská pospolitost, demokracie, solidarita, právní stát a rovné příležitosti pro všechny. 

Covid mi změnil život protože 8. 2. 2021 zemřel po pěti týdnech v nemocnici táta a my ani neměli možnost se s ním rozloučit... od té doby vnímám křehkost našeho bytí a k životu a lidem kolem sebe přistupuji s mnohem větší pokorou.  

Není nic, co by zastavilo myšlenku, jejíž čas nadešel. Viktor Hugo                              Profesní zkušenosti:

 • V letech 2008 - 2014 jsem byla ředitelkou Hlavní kanceláře politického hnutí Starostové a nezávislí. Před tím jsem byla zaměstnána v komerčním i neziskovém sektoru. 
 • Od roku 2011 do konce října 2013 jsem vykonávala mandát neuvolněné radní za STAN v Odoleně Vodě. 
 • Od března jsem 2014 působila v nově vzniklém spolku Činoherák Ústí jako tisková mluvčí a od srpna pak vedla úspěšnou volební kampaň platformy PRO! Ústí
 • Spoluzaložila jsem a dobrovolnicky se zapojila do FB iniciativy Společně to dáme (začátek leden 2018).
 • Pomohla jsem projektu Stydím se za svého premiéra. 
 • Posílila jsem tým a spolek Milion chvilek pro demokracii (duben 2018 až říjen 2020). 
 • .... mezitím a kolem mám plno dalších nenápadných, malých, ale nekonečných aktivit....

A něco navíc: 

 • Komerční sektor: obor polygrafie, obchodní pozice například ve společnostech Repro International, Svět tisku, nebo Xerox ČR. 
 • Politika: ředitelka hlavní kancelář Evropských demokratů Jana Kasla, asistentka Jany Hybáškové - poslankyně EP, správa FB TOP 09 - diskuse, kampaně (mnoho kampaní...na všech úrovních řízení), organizace veškerých aktivit (aby všechno fungovalo), marketing (aby to mělo šmrnc a logiku), komunikace (aby tomu lidé rozuměli). Senátní kampaně: Věra Kovářová, Terezie Radoměřská, David Smoljak.
 • Politička: zastupitelka a neuvolněná radní - Odolena Voda, jako křoví jsem občas podpořila kandiátní listiny TOP 09 a STAN ve Středočeském kraji.
 • Nevládní nebo dobrovolnické organizace: Nadace OSF Praha, Otevřená společnost, o. p. s., Fórum pro integraci (projekty zaměřené na sociální začleňování). Vznika publikace Rozhledna sociální integrace - dobré projekty z praxe, kterou jsem editovala, Hraničář Ústí.

"Žiji obyčejně neobyčejný život na vesnici v Českém ráji, máme s mužem dvě děti a 3 kocoury. ;-)"


Kontakt


veronika.vendlova@gmail.com